Simpax sp. z o. o.
ul. Dworcowa 21
63-820 Piaski (k. Gostynia)

tel.: +48 65 571 20 60
fax.: Uwaga!!!
od 01.2015 firma rezygnuje z numeru FAX

sekretariat info@simpax.pl

Zapytania ofertowe
(formularz kontaktowy)
lub info@simpax.pl
NIP: 696-18-77-279, Regon: 302535457, Kapitał zakładowy: 5000,00 PLN,
KRS: 0000476996, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy,
Przeczytaj również o rezystorach uziemiających ZKFE klikając: TUTAJ

1. ZASTOSOWANIE REZYSTORÓW UZIEMIAJĄCYCH KFE

Rezystory uziemiające przeznaczone są do trwałego, pośredniego uziemienia punktu neutralnego transformatora w sieciach elektroenergetycznych średniego napięcia. Podczas normalnej pracy rezystor przejmuje niewielkie obciążenie spowodowane nierównym rozłożeniem napięć fazowych względem ziemi w punkcie zerowym transformatora (przeważnie jest to 10% prądu zwarcia). W przypadku powstania zwarcia doziemnego w sieci na skutek różnicy potencjałów w punkcie zerowym, napięcie skokowo wzrasta. Zastosowanie rezystora uziemiającego powoduje ograniczenie tego wzrostu.

2. BUDOWA REZYSTORÓW KFE

Budowę rezystorów KFE stanowią elementy oporowe odpowiednio dobrane do obciążenia zamocowane na izolowanej ramie wykonanej z płyt szklano-epoksydowych, lub ramie stalowej (dla niższych wartości napięcia średniego). Rama umieszczona jest na izolatorach wsporczych i tak dostarczana do klienta. Tak zbudowany rezystor nosi nazwę KFE.

Rezystor uziemiający może występować również jako zestaw rozumiany jako gotowy rezystor uziemiający w obudowie do warunków wnętrzowych (IP20) lub zewnętrznych (IP23). Rezystor taki nosi oznaczenie ZKFE i jest wyposażony w przepust średniego napięcia, lub złącze Euromold, przekładnik prądowy, niezbędny opór dla danych parametrów pracy oraz wyjście przepustem niskiego napięcia do uziomu właściwego.

3. WARUNKI PRACY:

- praca wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń
- praca w atmosferze nie zawierającej gazów i mieszanek wybuchowych oraz oparów żrących
- temperatura otoczenia od -25 C do +55 C
- wilgotność względna do 95 % przy temperaturze +22 ̊ C ( 293 ̊ K )


4. DANE TECHNICZNE:

- wymagana rezystancja [Ω ±5%] (zależy od transformatora)
- prąd zwarcia rezystora uziemiającego [A] (zależy od transformatora)
- cykl pracy: np. 5s. pracy - 30s. przerwy - 5s. pracy - koniec cyklu
- napięcie znamionowe sieci oraz napięcia probiercze i piorunowe


5. OZNACZENIE REZYSTORA KFE:

KFE/obciążenie A/nap. znam. sieci/oporność Ω/

np: KFE400/15,75/22,7 oznacza, że rezystor uziemiający jest na obciążenie 400A dla sieci energetycznej 15,75kV, jego oporność to 22,7Ω.

6. WYKONANIA STANDARDOWE REZYSTORÓW KFE

     
Parametr KFE 12 K IV N KFE 8 D IV N
obciążalność dla
pracy ciągłej
34A 34A
obciążalność dla
pracy przez 15s.
60A 60A
obciążalność dla
pracy przez 6s
200A 200A
rezystancja 58,56Ω ±5% 55Ω ±5%
napięcie znamionowe sieci 6,3kV 6,3kV
masa rezystora ok 400kg ok 343kg
     
Simpax sp. z o. o. | ul. Dworcowa 21 | 63-820 Piaski | tel: +48 65 571 20 60