Simpax sp. z o. o.
ul. Dworcowa 21
63-820 Piaski (k. Gostynia)

tel.: +48 65 571 20 60
fax.: Uwaga!!!
od 01.2015 firma rezygnuje z numeru FAX

sekretariat info@simpax.pl

Zapytania ofertowe
(formularz kontaktowy)
lub info@simpax.pl
NIP: 696-18-77-279, Regon: 302535457, Kapitał zakładowy: 5000,00 PLN,
KRS: 0000476996, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy,
Oporniki fechralowe typu KFM służą do rozruchu, regulacji obrotów i hamowania maszyn elektrycznych prądu stałego i przemiennego w urządzeniach dźwigowych, transportowych przemysłu hutniczego i okrętowego oraz innych urządzeniach elektrycznych.

Na bazie oporników KFM można zbudować dowolne urządzenie oporowe. Składają się one z modułów zawierających standardowo 6 lub 8 elementów oporowych, które można dowolnie łączyć ze sobą (szeregowo lub równolegle). Dowolność wyprowadzania odczepów pozwala uzyskiwać potrzebne oporności. Moduły (skrzynie) są tak skonstruowane, że można je łączyć ze sobą w pionie. W szczególnych zapotrzebowaniach moduł może zawierać niestandardową ilość elementów oporowych od 4 do 12. (patrz rysunek na dole strony)


Warunki pracy:
- praca ciągła, przerywana, dorywcza
- praca w atmosferze nie zawierającej gazów i mieszanek wybuchowych oraz oparów żrących
- temperatura otoczenia do +55 C ( 328 K )
- wilgotność względna do 95 % przy temperaturze +22 c ( 293 K )
- przystosowanie do pracy w klimacie umiarkowanym,tropikalnym TH, TS, TA oraz tropikalnym morskim M.


Opis oznaczenia typu opornika:

KFM _ _ _ _
  6 K I N
  8 D II O
      III  
      IV  
6 lub 8 - skrzynia zawiera 6 lub 8 elementów oporowych
K lub D - element oporowy o długości wspornika, dla K 600 (krótkie), dla D 778 (długie)
I, II, III, IV - zespół składa się odpowiednio z 1,2,3 lub 4 skrzyń
N lub O - wykonanie bez daszka (N), wykonanie z daszkiem (O)

Pełne oznaczenie typu opornika fechralowego składa się z niezmiennego członu literowego "KFE-" oraz czterech zmiennych symboli literowo-cyfrowych, sciśleprzyporządkowanych charakterystycznym cechom konstrukcyjnym opornika.

KFM-6KIN - przykład oznaczenia - opornik ferchralowy typu KFM, składajacy sięz 1 skrzyni oporowej, w skład której wchodzi 6 elementów oporowych o długościwspornika 600 mm, nie posiada daszka.


W zamówieniu należy podać:
- typ opornika
- względny czas włączenia w %
- znamionowe napięcie izolacji
- rodzaj wykonania ( tropikalne, morskie )
- schemat elektryczny z podaniem oporności poszczególnych sekcji oraz średni prąd obciążenia tych sekcji


Części zamienne dostarczane odpłatnie na zamówienie:
1. element oporowy C10-2858 wykonanie I, II, III, IV
2. element oporowy C10-28589 wykonanie I, II, III, IV


Poniższa tebela przedstawia charakterystykę elementów oporowych (z fechralu) stosowanych w opornikach KFM


PARAMETRY ELEKTRYCZNE:

         
    Długość wspornika
778mm
Przyrost temperatury
elementu Δt=350 ̊C
Przyrost temperatury
elementu Δt=200 ̊C
    Opo-
rność
elem. (Ω)
Ilość
zwoji
jednej
gałęzi
Długość
taśmy
(m)
Obciążenie
przy pracy (A)
Obciążenie
przy pracy (A)
Nr rys. Wykonanie Ciągłej D10 P40 P25 P15 Ciągłej D10 P40 P25 P15
C10-2858 I 0,43 39 2x10,4 64 80 97 109 124 40 50 58 68 81
III 0,269 39 2x10,4 90 113 136 153 175 60 75 90 100 117
C10-2859 I 1,72 78 20,8 34 43 51 58 66 21 26 30 35 42
III 1,076 78 20,8 46 58 70 78 89 30 37 44 50 59
                                      
    Długość wspornika
600mm
Przyrost temperatury
elementu Δt=350 ̊C
Przyrost temperatury
elementu Δt=200 ̊C
    Opo-
rność
elem. (Ω)
Ilość
zwoji
jednej
gałęzi
Długość
taśmy
(m)
Obciążenie
przy pracy (A)
Obciążenie
przy pracy (A)
Nr rys. Wykonanie Ciągłej D10 P40 P25 P15 Ciągłej D10 P40 P25 P15
C10-2858 II 0,30 27 2x7,5 64 80 97 109 124 40 50 58 68 81
IV 0,187 27 2x7,5 90 113 136 153 175 60 75 90 100 117
C10-2859 II 1,22 55 15 34 43 51 58 66 21 26 30 35 42
IV 0,748 55 15 46 58 70 78 89 30 37 44 50 59
                             WYMIARY"

       
Nr rys. Wykon. Taśma Uzwojenie
    Szer.
(mm)
Grubość
(mm)
Ilość
gałęzi
równole.
Skok
(mm)
C10-2858 I 10 1,5 2 17,6
II 10 1,5 2 17,6
III 15 1,6 2 17,6
IV 15 1,6 2 17,6
C10-2859 I 10 1,5 1 8,8
II 10 1,5 1 8,8
III 15 1,6 1 8,8
IV 15 1,6 1 8,8
           Rysunek przedstawia 4 pionowo połączone moduły KFM, po 12 elementów na moduł (skrzynię)
Simpax sp. z o. o. | ul. Dworcowa 21 | 63-820 Piaski | tel: +48 65 571 20 60