Simpax sp. z o. o.
ul. Dworcowa 21
63-820 Piaski (k. Gostynia)

tel.: +48 65 571 20 60
fax.: Uwaga!!!
od 01.2015 firma rezygnuje z numeru FAX

sekretariat info@simpax.pl

Zapytania ofertowe
(formularz kontaktowy)
lub info@simpax.pl
NIP: 696-18-77-279, Regon: 302535457, Kapitał zakładowy: 5000,00 PLN,
KRS: 0000476996, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy,

Oporniki fechralowe typu KFL służą do rozruchu, regulacji obrotów i hamowania maszyn elektrycznych prądu stałego i przemiennego w urządzeniach dźwigowych, transportowych przemysłu hutniczego i okrętowego oraz innych urządzeniach elektrycznych.
Oprócz standardowych wykonań KFL zawartych w tabeli poniżej, moduł KFL można dowolnie konfigurować umieszczając w nim od 2 do 6 elementów oporowych co pozwala zbudować dowolne urządzenie oporowe. Elementy oporowe można łączyć ze sobą w dowolny sposób (równolegle lub szeregowo). Moduły (skrzynie) można łączyć ze sobą w pionie.
Podane niżej rezystory standardowe wymagają chłodzenia wymuszonego i są znacznie przeciążone

         
Typ
opornika
Znamionowe napięcie
izolacji V
Dopuszczalne trwałe
obciążenie A
Znamionowa
oporność Ω
Tolerancja
oporności %
KFLIV 500 430 0,11 5
KFLV 500 305 0,20 5
KFLVI 500 360 0,13 5
KFLVII 500 225 0,28 5
KFLVIII 500 215 0,40 5
KFLIX 500 76 3,00 5
KFLX 500 107 1,60 5
KFLIXI 500 64 4,20 5
KFLXII 500 152 0,80 5
KFLIXIII 500 181 0,56 5
KFLIXIV 500 46 2,20 5
KFLIXV 500 181 0,56 5
         


Poza opornikami wymienionymi w tabeli produkowane są zestawyoporników KFL o parametrach elektrycznych na życzenie klienta. Zestawy te oznaczane są kolejnymi liczbami arabskimi, w zależnościod kolejności realizowanego zestawu oporników np. KFL1 . . . KFL42. Parametry elementów oporowych używanych do budowy oporników KFL przedstawia poniższa tabela.


                   
Wykon. Szerokość
taśmy
(mm)
Grubość
taśmy (mm)
Oporność
elementu
(Ω)
Ilość
gałęzi
Ilość
zwojów
Skok
(mm)
Długość
taśmy
(m)
Obciążenie
pr. ciągła
(A)
Przyrost
temp. ΔT
( ̊C)
V 15 1,6 0,088 2 12 14,0 3,2 90 350
VI 10 1,5 0,16 2 13 14,0 2,64 64 350
VII 15 1,6 0,104 2 13 14,0 3,78 90 350
VIII 10 1,5 0,224 2 20 8,8 5,09 64 350
IX 10 1,5 0,60 1 27 7,0 6,80 34 350
X 15 1,6 0,32 1 22 7,0 5,81 46 350
XI 10 1,0 0,84 1 24 7,0 6,36 25 350
XII 15 1,6 0,112 2 13 14,0 3,95 90 350
XIII 10 1,5 0,448 1 20 8,8 5,09 34 350
XIV 10 1,5 0,112 2 12 17,6 3,37 64 350
                   


Warunki pracy:
- praca ciagła, przerywana, dorywcza
- praca w atmosferze nie zawierajacej gazów i mieszanek wybuchowych oraz oparów żrących
- temperatura otoczenia do +55 C ( 328 K )
- wilgotność względna do 95 % przy temperaturze +22 c ( 293 K )
- przystosowanie do pracy w klimacie umiarkowanym,tropikalnym TH, TS, TA oraz tropikalnym morskim M.


W zamówieniu należy podać:
- typ opornika
- rodzaj wykonania
- dla zestawow oporowych KFL należy dołaczyć schemat elektryczny z podaniem opornościposzczególnych sekcji oraz średni prąd obciążenia tych sekcji.Na podstawie schematu elektrycznego układu pracy opornika oraz pozostałychparametrów, producent opracowuje dokumentacje wykonawczą, która podlegauzgodnieniu z zamawiającym.


Cześci zamienne dostarczane odpłatnie na zamówienie:
1. Element oporowy C10-31606-32 wykonanie I, II
2. Izolator C10-51232
3. Izolator C10-51472
4. Izolator C10-51471
4. Zacisk C10-51228b wykonanie I, II
5. Płytka C10-43633a wykonanie I, II


Rysunek modułu (skrzyni) KFL z wymiarami

Simpax sp. z o. o. | ul. Dworcowa 21 | 63-820 Piaski | tel: +48 65 571 20 60