Simpax sp. z o. o.
ul. Dworcowa 21
63-820 Piaski (k. Gostynia)

tel.: +48 65 571 20 60
fax.: Uwaga!!!
od 01.2015 firma rezygnuje z numeru FAX

sekretariat info@simpax.pl

Zapytania ofertowe
(formularz kontaktowy)
lub info@simpax.pl
NIP: 696-18-77-279, Regon: 302535457, Kapitał zakładowy: 5000,00 PLN,
KRS: 0000476996, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy,
1. ZASTOSOWANIE REZYSTORÓW OBCIĄŻAJĄCYCH

Rezystory obciążające służą do symulowania obciążenia (oporu elektrycznego) maszyn elektrycznych.
Znajdują one zastosowanie w:

-centrach konstrukcyjnych, laboratoriach itd., gdzie projektowane są prądnice, lub inne urządzenia, które trzeba sprawdzić pod obciążeniem a dostarczenie tego obciążenia jest niemożliwe lub kłopotliwe. Rezystor zastępuje wtedy odbiornik (jego opór elektryczny) do którego urządzenie jest projektowane.

-małych elektrowniach wodnych, gazowych itd. które sprzedają nadwyżkę mocy do sieci energetycznych. W przypadku awarii sieci energetycznej (brak odbioru mocy) i braku wystarczającego obciążenia dla generatora, żeby nie zatrzymywać jego pracy, można podłączyć rezystor obciążający.

-Innych urządzeniach, gdzie potrzebne jest załączanie obciążenia elektrycznego

Rezystory obciążające posiadają zazwyczaj wiele odczepów przez co można symulować wiele rodzajów obciążeń
Moc odbierana przez rezystor jest wtedy wymuszana oporem przy stałym napięciu we wszystkich przypadkach.

2. PARAMETRY PRACY REZYSTORÓW OBCIĄŻAJĄCYCH

W celu dobrania odpowiedniego rezystora obciążającego konieczne ustalenie jego:
-mocy [kW]
-rezystancji [Ω] - odpowiedniej dla wymuszenia danego prądu przy stałym napięciu

-trybu pracy (ciągła czy przerywana).
Rezystory obciążające oblicza się przeważnie dla pracy ciągłej.


3. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE REZYSTORÓW OBCIĄŻAJĄCYCH

Z racji tego, że rezystory obciążające przeważnie mają kilka odczepów, można je rozwiązać konstrukcyjnie na kilka sposobów:

-zaciski wyprowadzone na zaciski śrubowe i ręczne podłączanie kabli do danego odczepu w zależności od potrzebnej rezystancji

-zamontowanie styczników załączających poszczególne odczepy co daje możliwość załączania odpowiedniej rezystancji poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku

-pełna automatyzacja załączanej rezystancji - wprowadzanie jakiegoś warunku załączającego odpowiedni odczep - np. w zależności od mierzonego prądu, prędkości obrotowej itd.


4. BUDOWA REZYSTORÓW OBCIĄŻAJĄCYCH

Rezystory obciążające mogą być zbudowane w zależności od ich mocy i zapotrzebowania klienta, z elementów drutowych, taśmowych, bądź płytowych

Więcej o poszczególnych typach rezystorów opisane jest w zakładkach Rezystory mocy taśmowe; drutowe; płytowe

Obok zdjęcie przykładowego rezystora obciążającego. Rezystor wykonany na specjalne zamówienie do symulowania obciążenia elektrycznego dla prób urządzeń spawalniczych.

Simpax sp. z o. o. | ul. Dworcowa 21 | 63-820 Piaski | tel: +48 65 571 20 60